Klienci

Nasi cyfrowi pracownicy już przyspieszają procesy w kilkunastu europejskich firmach w dużym stopniu polegających na wiedzy. Część z tych organizacji przeszła z fazy programów pilotażowych do fazy wykorzystywania ich pełnego potencjału w szeroko rozumianej produkcji.

Tworzymy rozwiązania dzisiaj z myślą o dniu jutrzejszym, dlatego też nasi cyfrowi pracownicy zostali zaangażowani w różnorodnych branżach takich jak: IT, HR, back-office i obsługa klienta. Pojawiamy się tam, gdzie istnieje potrzeba wzmocnienia i wzrostu wydajności pracy oraz wdrożenia inteligentnej automatyzacji.

Gałąź

 • Opieka medyczna

 • Administracja Publiczna

 • Bankowość i ubezpieczenia

 • BPO (business process outsourcing)

Przykłady zautomatyzowanych procesów

 • Przygotowanie i dostarczanie wyciągów bankowych

  Klienci sektora bankowego często wymagają wystawiania specjalistycznych zaświadczeń związanych z wybranymi usługami bankowymi. Dokumenty te są niezbędnym elementem zeznań finansowych składanych wraz z zeznaniem rocznym. Przez zwiększone zapotrzebowanie pracownicy banku nie zawsze mogą dotrzymać wyznaczonych terminów. Przed zautomatyzowaniem wystawienie zaświadczenia wymagało pobrania danych z wielu systemów. Średni czas potrzebny na realizację zadania wynosił 20 minut.

  Korzyści

  Cyfrowy pracownik przygotowuje kompletne i gotowe do wysłania dokumenty w czasie o połowę krótszym, niż miało to miejsce przy wykorzystaniu procesu manualnego.

  Gałąź

  Bankowość i ubezpieczenia

 • Działanie na rzecz osoby niepełnoletniej w ramach opieki zdrowotnej przy użyciu e-platformy.

  Rejestracja internetowa wizyty lekarskiej dziecka w niektórych krajach europejskich, musi być poprzedzona  złożeniem wniosku online. Odpowiedni urzędnicy porównują otrzymane wnioski z informacjami zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Obywateli w celu weryfikacji uprawnień opiekuńczych, a uzyskane informacje przesyłają do lokalnych podmiotów służby zdrowia. Średni czas przeznaczony na wykonanie powyższych czynności na jednego pracownika to dwie godziny dziennie.

  Korzyści

  Urzędnicy nadal są odpowiedzialni za sprawdzenie legalności opieki, jednak proces przenoszenia danych między systemami został przekazany pracownikom cyfrowym. W przeszłości zakończenie procesu zajmowało kilka dni, natomiast teraz serwis jest dostępny dla klientów przez 24 godziny na dobę.

  Gałąź

  Administracja Publiczna

 • Ustalanie terminów wizyt radioterapii

  Rezerwowanie terminów wizyt  dla pacjentów radioterapii jest często procesem ręcznym narażonym na ludzkie błędy.  W dużym też stopniu obciąża personel medyczny. Każdy nowy pacjent dostaje skierowanie od lekarza, po czym ustalana jest seria wizyt. W celu ustalenia spotkania pielęgniarki muszą znaleźć wolny termin w wielu systemach.

  Korzyści

  Cyfrowi pracownicy zostali przygotowani, by uzupełniać dane pacjenta, wyszukiwać wolne terminy i rejestrować spotkania bezpośrednio z poziomu systemu. Ilość błędów i ryzyko ich wystąpienia znacznie się zmniejszyła, a cały proces pochłania znacznie mniej czasu.

  Gałąź

  Opieka medyczna

 • Automatyzacja procesu wypłat wynagrodzeń

  Firmy specjalizujące się w administracji płac otrzymują dane od swoich klientów. Zebrane informacje są następnie przenoszone do systemu wynagrodzeń. Pliki zawierają między innym informacje o zmianie danych osobowych. Zanim pracownik księgowości będzie mógł wdrożyć zmianę, uwierzytelnić dokument swoim podpisem i go zarchiwizować, zgłoszona modyfikacja musi być naniesiona na oddzielny formularz zgodnie z określonymi wymogami.

  Korzyści

  W przeszłości sprawdzanie plików i danych wejściowych było w całości przeprowadzane ręcznie. Dzisiaj cyfrowi pracownicy automatycznie wyszukują pliki klientów i zapisują wymagane informacje na formularzach, które można szybko i skutecznie zarchiwizować.

  Gałąź

  BPO